Što je razlog, zašto se čovjek ne upoznaš sa devojkom

On je navikao da potpunu slobodu

On je tako princip

About