dan su silovana u Indiji, žene, ponekad sa smrtonosne posledice

Promjene

živi, čita svakodnevno za silovanje. Poruka od najužasnijih do Zapadu, često zajedno sa neshvatljivo komentar bilo Ministar, ili ‘ponekad, ponekad, u redu’

About